Застраховки

В интерес на нашите клиенти "СЕА КАРС" ЕООД е в отлична  кооперация  с всички застахователни компании,опериращи на територията на България.

Дружеството оказва съдействие за сключване на всички видове застраховки,както и ликвидирането на щети по застрахователни събития.